Haidong Gumdo

Rate me now!
2.20

 
Haidong Gumdo Image:
Haidong Gumdo
 
 

Haidong Gumdo

Haidong Gumdo , Haedong Gumdo, Haedong Kumdo, Hae Gum Đông Đô, Haidong Gumbo
Haedong Kumdo, cũng được đánh vần Haidong Gumdo, là một tên coined khoảng 1982 và được sử dụng cho một số võ thuật Hàn Quốc tổ chức sử dụng cầm gươm. Đánh vần khác nhau giữa một số tổ chức.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Hàn Quốc võ thuật.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Shooting 2.Tốc độ trượt tuyết 3.Savate 4.Blind cricket
5.Skibob 6.First-class cricket 7.Wallyball 8.TT đua
1.shooting, 2.tốc-độ-trượt-tuyết, 3.savate, 4.blind-cricket, 5.skibob, 6.first-class-cricket, 7.wallyball, 8.tt-đua

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Henri Bergius với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Haidong Gumdo) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share