Hình Skating

Rate me now!
4.60

 
Hình Skating Image:
Hình Skating
 
 

Hình Skating

Hình Skating , Figure-skater, Hình-Skating, Hình skaiting, Figure skater, Hình trượt ván
Hình Skating lực lưỡng là một môn thể thao mà trong đó các cá nhân, đôi, hoặc các nhóm thực hiện spins, nhảy, footwork và các thách thức và intricate di chuyển trên đá. Hình trượt ván cạnh tranh ở các cấp độ từ vỡ lòng cho đến Olympic cấp (cấp cao), và tại địa phương, quốc gia, và quốc tế thi. Quốc tế Skating Union (ISU) Skating con số quy định quốc tế xét xử và thi. Hình Skating là một sự kiện chính thức trong mùa đông Olympic Games. Trong ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, con số Skating thường được gọi tắt của một tên mà dịch là "nghệ thuật Skating".
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Olympic thể thao, Thể thao vui chơi giải trí.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Một ngày Quốc tế 2.Checkers 3.Chạy 4.Rotation
5.Haidong Gumdo 6.Riverboarding 7.Clay pigeon shooting 8.Motorboat đua
1.một-ngày-quốc-tế, 2.checkers, 3.chạy, 4.rotation, 5.haidong-gumdo, 6.riverboarding, 7.clay-pigeon-shooting, 8.motorboat-đua

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Nenyaki với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Hình Skating) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share