Fives

Rate me now!
3.40

 
Fives Image:
Fives
 
 

Fives

Fives , Tay vợt, Long Fives, Winchester Fives
Fives là một môn thể thao Anh ta tin rằng lấy được từ cùng một nguồn gốc như nhiều môn thể thao quần vợt đẳng cấp. Trong fives, một trái banh là hành so với bức tường của một tòa án đặc biệt bằng cách sử dụng hoặc gloved bare tay như là mặc dù họ là một quần vợt đẳng cấp.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Thể dục thể thao trường học ở Vương quốc Anh, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Geocaching 2.Speed Skating 3.Nhạc Jazz Dance 4.Football (bóng đá)
5.Kilikiti 6.Inline hockey 7.Rallycross 8.Windsurfing
1.geocaching, 2.speed-skating, 3.nhạc-jazz-dance, 4.football-(bóng-đá), 5.kilikiti, 6.inline-hockey, 7.rallycross, 8.windsurfing

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc B_cool với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Fives) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share