First-class cricket

Rate me now!
2.20

 
First-class cricket Image:
First-class cricket
 
 

First-class cricket

First-class cricket , -Phù hợp với lớp học đầu tiên, -Lớp học đầu tiên kết quả phù hợp, Lớp học đầu tiên cricket
First-class cricket đề cập đến lớp học của cricket đối sánh trong ba ngày hoặc nhiều hơn, dự kiến thời gian, giữa hai bên của mười một người chơi và chính thức đầu tiên adjudged-lớp học của đức hạnh của các tiêu chuẩn cạnh tranh của các đội.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Cricket thuật ngữ, Trước hết lớp cricket.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Marathon 2.Niệm 3.Big game hunting 4.Leo núi đá
5.Shinty 6.Eskrima 7.Superbike đua 8.Tennis Polo
1.marathon, 2.niệm, 3.big-game-hunting, 4.leo-núi-đá, 5.shinty, 6.eskrima, 7.superbike-đua, 8.tennis-polo

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc William Murphy với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (First-class cricket) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share