Diplomacy

Rate me now!
3.35

 
Diplomacy Image:
Diplomacy
 
 

Diplomacy

Diplomacy , Trưởng diplomat, Thực hành về văn hóa, Thủ tục và Dynamics, Diplomat, Ngoại giao, Đại diện ngoại giao, Khủng hoảng ngoại giao, Mục tiêu ngoại giao, Quan hệ ngoại giao, Đại diện ngoại giao, Ngoại giao Campuchia, Diplomatist, Diplomats, Quan hệ nước ngoài, Quốc tế về văn hóa, Hiện đại diplomacy, Bình thường các mối quan hệ giữa các tiểu bang, Thực hành của diplomacy, Theo dõi III diplomacy
Diplomacy là nghệ thuật và thực hành tiến hành đàm phán giữa đại diện của các nhóm hay tiểu bang.
.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Skiing 2.Juggling 3.Sky diving 4.Ice hockey
5.Mancala 6.Geo trong bộ nhớ đệm 7.Pall mall 8.Kenpo
1.skiing, 2.juggling, 3.sky-diving, 4.ice-hockey, 5.mancala, 6.geo-trong-bộ-nhớ-đệm, 7.pall-mall, 8.kenpo

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Tom Hilton với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Diplomacy) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share