Dưới hockey

Rate me now!
2.30

 
Dưới hockey Image:
Dưới hockey
 
 

Dưới hockey

Dưới hockey , Octopush
Hockey dưới (còn gọi là Octopush) là một môn thể thao không phải là địa chỉ liên lạc, trong đó hai đội cạnh tranh để manoeuvre một puck trên dưới của một hồ bơi vào mục tiêu của mình.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Hockey, Đội thể dục thể thao, Môn thể thao dưới nước.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bottle bơi 2.Hàng rào 3.Trick shot cạnh tranh 4.Tug-o-war
5.Nhảy cao 6.Chilê rodeo 7.Glima 8.Kết hợp đào tạo
1.bottle-bơi, 2.hàng-rào, 3.trick-shot-cạnh-tranh, 4.tug-o-war, 5.nhảy-cao, 6.chilê-rodeo, 7.glima, 8.kết-hợp-đào-tạo

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Renata với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Dưới hockey) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share