Cross-quốc gia rally

Rate me now!
2.30

 
Cross-quốc gia rally Image:
Cross-quốc gia rally
 
 

Cross-quốc gia rally

Cross-quốc gia rally , Cross-quốc gia rally, Rally-Raid
Rally Raid, cũng được biết đến như là quốc gia qua rallying là một hình thức xa off-road mà đua diễn ra hơn một vài ngày. Mỗi ngày có thể yêu cầu đi du lịch lên đến 900 km (560 dặm). Độ dài của sự kiện này có thể được 3-15 ngày. Ví dụ về các chủng tộc rally raid bao gồm Dakar Rally, Rally Trung ương Châu Âu, Tây Ban Nha và Nga Baja Baja rừng miền Bắc.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Off-đường đua.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bóng rổ 2.Roller Skating 3.Killer (bơi) 4.Baton Twirling
5.Pole vault 6.Bảy-ball 7.Nhanh chóng Ball 8.Streetboarding
1.bóng-rổ, 2.roller-skating, 3.killer-(bơi), 4.baton-twirling, 5.pole-vault, 6.bảy-ball, 7.nhanh-chóng-ball, 8.streetboarding

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Jonathan Thorne với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Cross-quốc gia rally) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share