Croquet

Rate me now!
3.25

 
Croquet Image:
Croquet
 
 

Croquet

Croquet , Hiệp hội croquet, Croquet banh, Croquet mallet, Chì tắt striker
Croquet là một trò chơi vui chơi giải trí cả hai như là một pastime và tính cạnh tranh như là một môn thể thao trong đó bao gồm việc hitting bằng gỗ hoặc bằng nhựa bóng với một mallet qua hoops nhúng vào cỏ chơi arena.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Các môn thể thao Olympic, Lawn trò chơi, Môn thể thao chính xác.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Tricking 2.Tug-o-war 3.Sàn nhà 4.Contesting
5.Futsal 6.Kết hợp đào tạo 7.Frontenis 8.Bi-da lô
1.tricking, 2.tug-o-war, 3.sàn-nhà, 4.contesting, 5.futsal, 6.kết-hợp-đào-tạo, 7.frontenis, 8.bi-da-lô

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc paul stumpr với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Croquet) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share