Creeking

Rate me now!
2.15

 
Creeking Image:
Creeking
 
 

Creeking

Creeking , Steep creeking
Creeking (hoặc Steep Creeking) đề cập đến một chi nhánh của kayaking đó bao gồm việc Descending steep rất thấp khối lượng Whitewater.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Điểm du lịch hấp dẫn, kayaking.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Red rover 2.Racquets 3.Vật tay 4.Trick shot cạnh tranh
5.Thumb đấu vật 6.Đường đua 7.F1 Racing Powerboat 8.Goaltimate
1.red-rover, 2.racquets, 3.vật-tay, 4.trick-shot-cạnh-tranh, 5.thumb-đấu-vật, 6.đường-đua, 7.f1-racing-powerboat, 8.goaltimate

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc jasenzai với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Creeking) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share