Contesting

Rate me now!
2.25

 
Contesting Image:
Contesting
 
 

Contesting

Contesting , Amateur radio thi, Contesters, Radio contesting, VHF radio thi
Contesting (còn được gọi là radiosport) là một tính cạnh tranh của các hoạt động theo đuổi amateur radio vận hành. Trong một thi, một amateur kãnh radio, mà có thể được điều hành bởi một cá nhân hay một nhóm, tìm cách liên lạc với các amateur như nhiều đài phát thanh tốt nhất có thể trong một khoảng thời gian và trao đổi thông tin.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Radiosport, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Shoot boxing 2.Chèo thuyền 3.Không khí đua 4.Trapeze
5.Xe lăn bóng rổ 6.Racquetball 7.Xe đua 8.Off-đường đua
1.shoot-boxing, 2.chèo-thuyền, 3.không-khí-đua, 4.trapeze, 5.xe-lăn-bóng-rổ, 6.racquetball, 7.xe-đua, 8.off-đường-đua

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Renee với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Contesting) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share