Chạy

Rate me now!
2.25

 
Chạy Image:
Chạy
 
 

Chạy

Chạy , Khoảng cách chạy, Footrace, Footraces, Dịch chủng tộc, Jogger, Chạy tốc độ
Là một hoạt động có nghĩa là cho một động vật để di chuyển trên bàn chân. Phạm được định nghĩa trong điều kiện thể thao như là một gait trong đó có một số điểm tại tất cả các bàn chân được tắt mặt đất cùng một lúc.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Độ bền thể thao, Các kỹ năng của con người, Locomotion.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Snorkeling 2.Sprinting 3.Taekwondo 4.Cao Thanh
5.Câu lạc bộ cricket 6.Netball 7.Vật Mỹ 8.Draughts
1.snorkeling, 2.sprinting, 3.taekwondo, 4.cao-thanh, 5.câu-lạc-bộ-cricket, 6.netball, 7.vật-mỹ, 8.draughts

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Ed Schipul với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Chạy) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share