Candlepin bowling

Rate me now!
4.55

 
Candlepin bowling Image:
Candlepin bowling
 
 

Candlepin bowling

Candlepin bowling , Candlepin, Candlepins
Candlepin bowling là một biến thể của bowling được chơi chủ yếu ở một số tiểu bang New England, và trong các tỉnh của Canada Hàng hải New Brunswick, Prince Edward Island và Nova Scotia.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bowling.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Đất thuyền 2.Wakeboarding 3.Đi xe đạp 4.Dominoes
5.Draughts 6.bao chủng tộc 7.Flying trapeze 8.Các quốc gia
1.đất-thuyền, 2.wakeboarding, 3.đi-xe-đạp, 4.dominoes, 5.draughts, 6.bao-chủng-tộc, 7.flying-trapeze, 8.các-quốc-gia

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Dan4th Nicholas với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Candlepin bowling) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share