Bodyboarding

Rate me now!
2.20

 
Bodyboarding Image:
Bodyboarding
 
 

Bodyboarding

Bodyboarding , Bodyboard, Bodyboarder, Bodyboards, Cơ thể nội trú, Boogie board, Boogie nội trú
Bodyboarding là một làn sóng của các riding. Trung bình của một hội đồng gồm nhỏ, chữ nhật mảnh hydrodynamic xốp. Các hội đồng có thể được định hình và điều chỉnh phù hợp với phong cách khác nhau riding, và kích cỡ của rider. Bodyboarding đã được phát triển rất nhanh chóng qua vài thập kỷ qua và hiện nay đã phát triển thành một trong những tốc độ phát triển nhanh cực kỳ thể thao nước trên thế giới.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Boardsports.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Contesting 2.Trôi 3.Cao Thanh 4.Ice hockey
5.Rink hockey 6.Thể dục nghệ thuật 7.Touring xe đua 8.Ringette
1.contesting, 2.trôi, 3.cao-thanh, 4.ice-hockey, 5.rink-hockey, 6.thể-dục-nghệ-thuật, 7.touring-xe-đua, 8.ringette

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Nattu với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Bodyboarding) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share