Blind cricket

Rate me now!
2.15

 
Blind cricket Image:
Blind cricket
 
 

Blind cricket

Blind cricket
Blind Cricket là một phiên bản thể thao của cricket điều chỉnh cho mù và một phần sighted chơi.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Thể dục thể thao người khuyết tật, Mẫu đơn ngắn cricket.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Thuyên 2.Rock & đánh cá 3.Chèo thuyền (thể dục thể thao) 4.Sprinting
5.Gateball 6.Hoạt động tập thể 7.Enduro 8.Băc Âu kết hợp
1.thuyên, 2.rock-&-đánh-cá, 3.chèo-thuyền-(thể-dục-thể-thao), 4.sprinting, 5.gateball, 6.hoạt-động-tập-thể, 7.enduro, 8.băc-âu-kết-hợp

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Keven Law với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Blind cricket) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share