Bar bida

Rate me now!
2.25

 
Bar bida Image:
Bar bida
 
 

Bar bida

Bar bida , Barbilliards
Bida bar là một hình thức bida không được có thể là bước đầu, dựa vào các trò chơi truyền thống của bagatelle. Các nguồn gốc của các trò chơi không chắc chắn, nhưng nó đã được đề xuất rằng có một liên kết đến một trò chơi truyền thống của Nga.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Trở ngại bida, Pub trò chơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Marching Band 2.Ice hockey 3.Mountain bicycling 4.Skateboarding
5.Supermoto 6.Rhythmic gymnastics 7.Bujinkan 8.Stratego
1.marching-band, 2.ice-hockey, 3.mountain-bicycling, 4.skateboarding, 5.supermoto, 6.rhythmic-gymnastics, 7.bujinkan, 8.stratego

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Tom Fogg với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Bar bida) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share