Bandy

Rate me now!
4.90

 
Bandy Image:
Bandy
 
 

Bandy

Bandy , Bandi, Bandie, Bandy Hockey, Hockey trên băng, Hockey trên băng
Bandy là một môn thể thao mùa đông, mà là một trái banh nhấn bằng một cây gậy. Nó cổ phần phổ biến một tổ tiên với ice hockey, trong đó có khả năng phát triển từ chính thức "và bóng gậy trên băng" trò chơi được gọi chung là shinny. Như vậy, các trò chơi ngoài trời được phát trên một trang tính của đá.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Skating, Đội thể dục thể thao, Thể dục thể thao mùa đông.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Savate 2.Bodybuilding 3.Từ khóa 4.Hammer throw
5.Wiffle banh 6.Tumbing 7.Speedball 8.Croquet
1.savate, 2.bodybuilding, 3.từ-khóa, 4.hammer-throw, 5.wiffle-banh, 6.tumbing, 7.speedball, 8.croquet

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Jay Dugger với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Bandy) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share