Bagatelle

Rate me now!
3.25

 
Bagatelle Image:
Bagatelle
 
 

Bagatelle

Bagatelle , Bagatelles, Trou phu nhân
Bagatelle (từ Château de Bagatelle) là một trò chơi trong nhà có liên quan đến bàn bida, đối tượng, trong đó là để có được một số trong quá khứ pins banh vào lỗ.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Trở ngại bida, Pub trò chơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Quăn 2.Tug-o-war 3.Sàn nhà 4.Contesting
5.Futsal 6.Cluster niệm 7.Xe lăn rugby 8.Bi-da lô
1.quăn, 2.tug-o-war, 3.sàn-nhà, 4.contesting, 5.futsal, 6.cluster-niệm, 7.xe-lăn-rugby, 8.bi-da-lô

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Etienne Cazin với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Bagatelle) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share