Backgammon

Rate me now!
2.20

 
Backgammon Image:
Backgammon
 
 

Backgammon

Backgammon , Backgamon, Blackgammon, Crawford quy định, Hypergammon, Nackgammon, Nardshir, Nard (trò chơi), Shesh besh
Backgammon board game là một trong hai người chơi trong đó có phần chơi là di chuyển theo của roll dice. Một người chơi thắng của tất cả các loại bỏ của ông checkers from the board. Có rất nhiều các biến thể của backgammon, hầu hết đều chia sẻ chung traits.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bàn trò chơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bowling 2.Cricket 3.Đất thuyền 4.Hiển thị Jumping
5.Windsurfing 6.Canyoneering 7.Ga-ga 8.Speedball (thể dục thể thao)
1.bowling, 2.cricket, 3.đất-thuyền, 4.hiển-thị-jumping, 5.windsurfing, 6.canyoneering, 7.ga-ga, 8.speedball-(thể-dục-thể-thao)

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Clay Junell với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Backgammon) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share