Bắn cung

Rate me now!
2.15

 
Bắn cung Image:
Bắn cung
 
 

Bắn cung

Bắn cung , Archerie, Bắn cung nhiều, Bowmanship, Olympic bắn cung, Bắn cung xưa, Toxophilite, Toxophily, Toxopholite
Bắn cung là một thực tế của việc sử dụng bow hay crossbow shoot vào mũi tên. Bắn cung đã có trong quá khứ được sử dụng trong săn bắn và chống lại và đã trở thành một môn thể thao chính xác. Một người thực hành bắn cung được gọi là một Archer, và là một trong những người ngây thơ của một nhà chuyên môn, hay tại đôi khi được gọi là bắn cung là một toxophilite.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Olympic thể thao, Warfare của cổ thời đại, Medieval warfare của thời đại.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Chicago 2.Darts 3.Hare coursing 4.Đường đua xe đạp
5.Xe gắn máy speedway 6.Khiêu vũ swing 7.Jeu de paume 8.Pington
1.chicago, 2.darts, 3.hare-coursing, 4.đường-đua-xe-đạp, 5.xe-gắn-máy-speedway, 6.khiêu-vũ-swing, 7.jeu-de-paume, 8.pington

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc foundphotoslj với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Bắn cung) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share