American Eagle

Rate me now!
2.15

 
American Eagle Image:
American Eagle
 
 

American Eagle

American Eagle
The American Eagle đã được Tổng Công ty Máy bay một máy bay của Mỹ thiết kế và sản xuất của công ty đó tồn tại ngắn gọn ở Kansas, nhưng đó là một nạn nhân của Great Depression, sau khi xây dựng một số 500 ánh sáng airplanes, nhiều người trong đó có các mẫu A-129, một thiết kế quy cho lưu ý hàng không pioneer Giuseppe Mario Bellanca.
.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Sprint 2.Noodling 3.Khiêu vũ Ballet 4.Wakeboarding
5.Âm nhạc Nhà hát Khiêu vũ 6.Aggressive Skating 7.Camogie 8.RC Racing
1.sprint, 2.noodling, 3.khiêu-vũ-ballet, 4.wakeboarding, 5.âm-nhạc-nhà-hát-khiêu-vũ, 6.aggressive-skating, 7.camogie, 8.rc-racing

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Keven Law với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (American Eagle) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share