Air hockey

Rate me now!
2.20

 
Air hockey Image:
Air hockey
 
 

Air hockey

Air hockey , Airhockey
Air hockey là một trò chơi dành cho hai người chơi cố gắng để cạnh tranh điểm số điểm đối lập trong các mục tiêu của người chơi.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: 1972 giới thiệu.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Hàng rào 2.Quăn 3.Bể bơi 4.Capoeira
5.Cầu lông 6.Futsal 7.Thời gian Attack 8.Xe lăn rugby
1.hàng-rào, 2.quăn, 3.bể-bơi, 4.capoeira, 5.cầu-lông, 6.futsal, 7.thời-gian-attack, 8.xe-lăn-rugby

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Richie với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Air hockey) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share