Aikido

Rate me now!
3.70

 
Aikido Image:
Aikido
 
 

Aikido

Aikido , 合気道, Aiki-do, Aikibudo, Aikidô, Aikidō, Aikidoh, Aikidoo, Aikidou, Ikkyo
Aikido (合気道, aikidō) là một môn võ nghệ thuật Nhật Bản phát triển bởi Morihei Ueshiba là một tổng hợp của ông võ học, triết lý, và tín ngưỡng tôn giáo.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Làm, Gendai budo, Nhật Bản võ thuật, Throw (grappling).

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Chèo thuyền 2.American Eagle 3.Bóng chuyền 4.Hàng rào
5.Popinjay 6.Beagling 7.Kite chiến đấu 8.Chilê rodeo
1.chèo-thuyền, 2.american-eagle, 3.bóng-chuyền, 4.hàng-rào, 5.popinjay, 6.beagling, 7.kite-chiến-đấu, 8.chilê-rodeo

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Gisela Giardino với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Aikido) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share