Đồng bộ hoá Skating

Rate me now!
4.80

 
Đồng bộ hoá Skating Image:
Đồng bộ hoá Skating
 
 

Đồng bộ hoá Skating

Đồng bộ hoá Skating , Chính xác Skating, Đồng bộ Skating
Đồng bộ hoá Skating, một lớn và phát triển nhanh chóng kỷ luật, bao gồm các vận động viên Skating 8-20 trên băng tại một trong thời gian di chuyển là một trong những đơn vị chảy ra ở tốc độ cao. Điều này các con số kỷ luật Skating đã được gọi là chính xác Skating ở Bắc Mỹ, do sự phát triển nhấn mạnh vào việc duy trì chính xác formations và thời gian của các nhóm.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Hình Skating.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bể bơi 2.Bida 3.Tiếng Anh Pleasure 4.Viết tắt theo dõi tốc độ Skating
5.Thời gian Attack 6.Whitewater kayaking 7.Jujutsu 8.Hot hộp
1.bể-bơi, 2.bida, 3.tiếng-anh-pleasure, 4.viết-tắt-theo-dõi-tốc-độ-skating, 5.thời-gian-attack, 6.whitewater-kayaking, 7.jujutsu, 8.hot-hộp

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Rich Moffitt với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Đồng bộ hoá Skating) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share