Úc điều lệ bóng đá

Rate me now!
3.05

 
Úc điều lệ bóng đá Image:
Úc điều lệ bóng đá
 
 

Úc điều lệ bóng đá

Úc điều lệ bóng đá , Bộ nạp Bundaberg-Rộng vịnh, Bộ nạp Darling Downs, Bộ nạp Solo, Bộ nạp Núi Isa, Bộ nạp Townsville, Aussie Bóng, Aussie Nội quy, Aussie quy định bóng đá, Úc-quy định bóng đá, Bóng đá Úc, Luật úc, Úc luật lệ chơi banh, Úc điều lệ bóng đá mùa hè 1956 tại Olymp, Úc điều lệ bóng đá, Football (Úc điều lệ), Kicking (Úc quy định bóng đá), Phong cách của đá, Victoria điều lệ bóng đá
Úc (quy định) bóng đá, hoặc đơn giản chỉ biết đến như là bóng đá, footy hay Aussie điều lệ, là một đội chơi thể dục thể thao giữa hai đội trên 18 người chơi bóng với một trong các hình dạng của một prolate spheroid. Đây là một biến thể chơi bóng đá lớn ở ngoài trời trên cỏ hình oval lĩnh vực, với bốn mục tiêu cuối cùng ở mỗi bài viết.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Văn hóa Úc, Ball game, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Niệm 2.Big game hunting 3.Leo núi đá 4.Tricking
5.Eskrima 6.Ball Hockey 7.Tennis Polo 8.Hill climb
1.niệm, 2.big-game-hunting, 3.leo-núi-đá, 4.tricking, 5.eskrima, 6.ball-hockey, 7.tennis-polo, 8.hill-climb

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc irene. với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Úc điều lệ bóng đá) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share