Hudo

Rate me now!
2.10

 
Hudo Image:
Hudo
 
 

Hudo

Hudo , 柔道, Hudo, Hudo, Jūdōka, Hapon hudo, Anting-do, Judoist, Juhdoh, Juudoo, Juudou, Kodokan hudo, Zyudo, Zyuudou
((Nihongo
Ang larawan na ito-aari sa mga sumusunod na mga kategorya: Labanan sports, Gendai budo, Grappling, Indibidwal na sports, Hapon militar sining, Hapon militar sining na termino, Olympic sports, Sport sa Japan.

tingnan din ang mga ito at iba pang mahusay na mga imahe:
1.Red taong lagalag 2.Bote pool 3.I-flag football 4.Pagkukulot
5.Team handball 6.Iaido 7.Table tennis 8.Apat-ball
1.red-taong-lagalag, 2.bote-pool, 3.i-flag-football, 4.pagkukulot, 5.team-handball, 6.iaido, 7.table-tennis, 8.apat-ball

  Image-opedia cloud




Link to this page! - copy the code below:

Ang mga pangunahing imahen na Greg Hamilton aari sa mga ito license. Ang imahe ng paglalarawan ng teksto ay isinalin mula sa wikipedia (Hudo) at lisensiyado sa ilalim ng GFDL.
Email Us





Paghahanap sa aming website:



Bookmark and Share